Vi har fått en leverans av 62 silkorgar. Dessa ingår i ett system för intaget av kylvatten på ett av Vattenfalls kärnkraftverk. Dessa är den första hälften av totalt 124, varav de nästkommande 62 är nytillverkade. Procsessen hos oss kommer mer eller mindre vara den samma för båda omgångarna.

Det som skiljer dem åt är rengöringen och omfattningen av blästringen. De nytillverkade kommer blästras av efter tillverkning för att få bort eventuella orenheter efter svetsning.

De begagnade har gjorts rena från den mest omfattande beläggningen som havsvattnet åsamkat. Detaljerna är monterade under ytnivå och utsätts för både alger och andra organiska påväxter. Dessa får vi blästra rent från färg och rostavlagringar. Det är ett tidskrävande arbete i alla delprocesser att bearbeta alla ytor. Det är många vinklar och bockningar som skall ses över.

Nästa steg efter blästringen blir grundmålning och rostskyddsmålning. Här krävs det att ytbehandlarteamet är nogranna att täcka alla kritiska punkter, övergångarna mellan svetsar och bockningar.

Mikael och Anders målar systematisk detaljer för detalj, och lager per lager.

-”Det är ett omfattande arbete som kräver fokus och planering för att få ett bra flöde genom måleriet” säger Anders och Mikael instämmer med en nick.