Fokus på arbetsmiljö och effektivare processer när vi installerar bättre och starkare belysning i blästerhallen.

På Fyra Ess jobbar vi löpande med ständiga förbättringar och alla medarbetare har möjlighet att vara med och påverka och utveckla våra processer och funktioner. En viktig del är arbetsmiljön. Det är aldrig långt till handling för att investera utrustning och bättre arbetsmiljö för våra ytbehandlare och blästrare. 

Sjuka eller i sämre fall, skadade medarbetare är en av våra mest kritiska risker i verksamheten som vi aktivt försöker minimera. Vi spenderar tusentals timmar på vår anläggning och på entreprenader, kan vi då göra uppgraderingar som vi kan mäta ger både mjuka och hårda värden är det lätt att ta beslut.

Under hösten har vi valt att realisera uppgraderingen av belysningen i vår stora blästerhall. Det innebär att vi nu håller på att montera upp 4 stycken 240 watts ledlampor. Dessa ger tillsammans ett kraftfullt ljus som ger blästeroperatörerna ökad sikt under arbetet i hallen. 

Lamporna är nu monterade i rätt postion, nu återstår installation av el och brytare till dem säger Fredrik Sörensen, verksamhetsansvarig på anläggningen.

Önskar ni ytterligare information kring industriell blästring och ytbehandling kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller på mail info@fyra-ess.se