Vi har väldigt tydliga specifikationer över hur mycket färg som skall appliceras på detaljerna vi arbetar med. Våra målare vet exakt hur man skall behandla varje moment i rostskyddsmålningen. Bultar, skarvar och små gömslen mellan fogar.

Från blästring till rostskyddsmålningen så jobbar man i lager, och det krävs att man har kontroll under hela processen.

Just nu så har vi fyra målare som samarbetar för att få klart ett stort vattenintagsgaller till ett kraftverk. Det är många kvadratmeter som skall täckas.