En stor del av de projekt och entreprenader som vi är delaktiga i eller ansvarar för utgörs av arbeten på detaljer eller hela områden som i sin funktion ligger under vattenytan.

Vi utför i mångt och mycket alla sorters jobb där stål och ofta även betong skall verka över en lång tid oåtkomligt i en anläggning som är vattenfylld, med undantag då man utför revisionstopp för underhållsarbete. Dessa är inte ovanligt att de återkommer med 25 års mellanrum. Därför samverkar vi och har en tydlig väldigt öppen dialog med beställare, experter och kontrollanter vid alla jobb så att vi tillsammans vet att vi utför jobbet på bästa sätt och sedan kan lämna garantier på att jobbet fyller de krav som finns, och ofta över dessa gränser.

Varje steg är noga övervägt och planerat både hur arbetet praktiskt skall utföras och vilka komponenter som skall användas. I vår bläster och målningsanläggning i Trollhättan har flera stationer och personal som ombesörjer och ansvarar för varje del med god yrkesvana och kunskap om de ytbehandlande operationerna.