Kundkraven vid ytbehandling är högt ställda vid nytillverkning och vid renoveringar och underhåll. Metallkonstruktioner vid till exempel kraft och vattenanläggningar är ofta hårt ansatta av omgivningen då de alltid eller delvis ligger under vattenytan med mycket kraft.

Genom erfarenhet och nogrann dokumentation så säkerhetställs att kraven upplevs. Allt från rengöring och blästring tills att sista lagret färg stryks på mäts och följs upp tillsammans med kunden.