Är du underhållschef eller driftchef för en medelstor eller stor anläggning för produktion av el eller värme?

Vi har varit delaktiga som totalentreprenörer eller som underentreprenörer till omfattande underhållsstopp av både vattenkraftanläggningar och kärnkraftverk. Vi är inte experter på allting, men vi har väldigt hög förståelse för de krav och specifikationen som beställare och revisorer har på både genomförande och slutresultat. Huvudsakligen stål men även betong och övriga ytor som är intergrerade i anläggningen.

Det är matrial och ytor som är den gemensamma nämnaren i mångt och mycket när man gör underhåll på anläggningar och fastigheter. Man skall dels säkerställa att man i reparerar befintliga skador och slitage, men även förseglar och bevarar för framtiden och kommande drift.

Genom mångårig erfarenhet så vet vi att om vi får vara med redan på planeringsstadiet så kommer vi kunna vara med och konsultera genomförandet på ett sådan sätt att man undviker onödiga överraskningar och problem under genomförandet.

Tveka inte att ta kontakt med våra entreprenadcheferna Jan-Åke Sörensen eller Tom Sörensen på telefonnummer 0520-18000.