Som ett alternativ till att man svetsar upp en skadad eller sliten yta på en detalj kan man lägga på en keram i form av spackel eller färg som bär samma egenskaper som metall och har god förmåga att bli ett med metallen.

Detaljer och maskiner som används under högbelastning skall regelbundet underhållas och ersättas vid behov.

Vid tillfällen som man inte kan ersätta metallen genom svetsninge då det inte är möjligt på grund av metallen beskaffenhet eller tillgänglighet så kan man bygga upp struktur och ytor igen med hjälp av keramiska element.