I en av våra målerihallar har vi idag vattenluckor till ett av Vattenfalls kraftverk. 

När man svetsar och tillverkar detaljer och konstruktioner av stål så får man från start ofta skarpa kanter över hörn och skarvar. Även svetsfogen i sig kan medföra vissa små klantigheter av svetsloppor och andra avvikelser.

När vi ytbehandlar en detalj av detta slag så använder vi produkter som tänjer sig över utan. De sträcks ut. Vassa punkter och kanter kan då innebära att ytlagret inte täcker de ytor som sticker ut på ett eller annat sätt. 

Konsekvensen av detta blir att man inte får ett komplett rostskydd och en sämre produkt. 

Efter vi har blästrat detaljerna så går vi över dem med slipmaskiner och jämnar till kanter och exempelvis svetsloppor. 

Detta är en tjänst som vi erbjuder i samband med den ytbehandlingsprocess vi tillhandahåller våra kunder. 

 

För att vi skall kunna lämna garantier på arbetet så krävs det att kantbrytningen genomförs på ett korrekt sätt och lever upp till de krav som standarden ställer på arbetet.