När Svenska kraftnät skall dra en ny ledning genom östergötland så passerar den över många natursköna områden och för att undvika att man förfular landskapsbilden så har man låtit ta fram en så kallad designstolpe.

De är tillverkade i Italien och även galvaniserade där för att sedan komma till vår anläggning i Trollhättan och få det ytlager man som beställare beslutat att man skall applicera. I detta fall falurött.

Citat från Svenska kraftsnätshemsida – https://www.svk.se/Miljo/Designad-infrastruktur/

”Stolpar i Motala kommun

Stolparna kommer att ingå i den 400 kV ledning som planeras mellan Hallsberg söder om Örebro och Barkeryd norr om Nässjö. Det kan bli fyra designade stolpar, som placeras vid passagen av Göta Kanal och Motala ström stax öster om Borensberg – två stolpar norr om Göta kanal och två söder om kanalen.

Stolpen heter Pulse och har designats av företaget Shift Design. Den visualiserar mötet mellan flera infrastrukturer genom en stark koppling till kanalens flöde, vägens framfart och kraftledningens energi. Genom sitt distinkta uttryck med association till sjömärke fångar den uppmärksamheten för den som färdas på Göta kanal, samtidigt som den är stabilt förankrad i landskapet. Stolparna planeras stå på plats hösten 2014.”