Det är inte helt ovanligt att slitage och  utnötning uppstår i de mekaniska element där vajer möter bäryta och rullytor. Vajern tenderar att göra märken i de flesta material vid belastning. Som en konsekvens av detta så uppstår ökade underhålls- och reparationskostnader.

Detta är något som vi upplevt genom åren som en utmaning att förbättra och förhindra. Vi har vid tidigare tillfällen haft möjlighet att genomföra likande åtgärder med lyckat resultat. Genom att applicera en yta av keramspackel som är betydligt hårdare än stålet, så förhindrar man slitage på stålkonstruktionen utmed den bana där vajern löper.

Det är en process som kräver rätt temperatur och noggrann applicering för att undvika framtida sprickbildningar i materialet. Väl på plats så har man en skyddande ytan som håller i många år och spara både på bärytan och på vajern.

Kontakta oss gärna för mer information info@fyra-ess.se