Beroende på vilket material eller konstruktionens beskaffenhet så får vi välja blästermetod och media.

Inom 2 km räknat från vår anläggning i Trollhättan har vi två internationella tillverkare av gasturbiner för olika ändamål, bland annat flyg och elproduktion.

Vi har unik blästerkompetens inom verksamheten och komplex blästerutrustning som vi kan anpassa efter behov.

Det aktuella projektet som vi utför åt en beställare just nu är att avlägsna en skyddsbeläggning med ett med termisk barriärskikt. Barriärskiktet möjliggör att man kan påfresta materialet med högre temperaturer, det ger även materialet längre livslängd. Dock bryts skiktet ner över tid av korrosion och oxidation.

Vår blästrare Johannes får metodiskt bearbeta ytan med blästermunstycket, som ger en jämn ström av aluminiumoxid som med lagom kraft slår bort beläggningen från ytan. Ett arbete som kräver tålamod och noggrannhet.

Det pågår löpande forskning inom utveckling av nya termiska barriärskikt på universitet i Sverige. Vi följer med stort intresse vilka tekniker och produkter som närmar sig marknaden för att kunna erbjuda våra kunder effektiva och bättre lösningar för deras projekt och detaljer. Vi har i dagsläget inga resurser för att erbjuda ytbehandling med termiska barriärskikt men ser det som en möjlighet i framtiden om marknaden ger oss förutsättningar för det.

Vill ni veta mer om blästring och underhåll av metallkonstruktioner kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se