Högsäsongen för entreprenader i fält är under sommarhalvåret, det ger tid för underhåll och service på hösten

Vår maskinpark med utrustning och tillbehör är väl tilltagen och inventarierna är införskaffade för att passa våra uppdrag och processer.

Med uppdrag som varierar från blästring av granitfasader till glasblästring av mekaniska element, så förutsätter det att vi kan våra maskiner och utrustning till punkt och pricka. Detta för att hålla ett bra och hållbart flöde i arbetsprocesserna.

Samtidigt så kan vi själva utföra underhåll och service på systemen, med rätt intervall och anpassat efter beläggningsgraden kan vi använda egna resurser och manskap för underhållet.

Emil, en av våra duktiga ytbehandlingsspecialister har under veckan som gått jobbat med underhåll på en av våra större dammsugare. Den blästras, slipas, repareras och rostskyddsmålas och blir nästan som ny igen när vi är klara. Sedan är den redo för nya projekt. 

Vi ser att det system vi har idag med löpande underhåll och service på vår anläggning och utrustning både på kort och lång sikt ger oss kostnadseffektivitet och driftsäkerhet säger Fredrik Sörensen, ansvarig för vår anläggning. 

Vill ni veta mer om underhåll och renoveringsarbeten vi utför kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller maila info@fyra-ess.se