Framtiden väljer miljön framförallt och ekonomin kommer som en bonus

Betning med syra är en omodern metod och idag klassad som en hälso- och miljörisk. Vi har under de senaste 10 åren sett ett ökat behov av alternativ till betning med syra och har därför utvecklat och investerat i vår förmåga att bearbeta rostfria detaljer och konstruktioner. Efter svetsning så uppstår blånader och förändringar på ytskiktet vid stålet, något som kan leda till korrosion.

Myndigheterna har noga kolla på vilka metoder och ämnen som industrin hanterar, att bedriva en verksamhet med syrabetning som en kärn- eller delprocess kräver stor omsorg, lokaler och system för hantering av avfall som skall vara pålitliga och garantera att inga kemikalier hamnar utanför för därför avsedda platser. Detta gör att det idag är mer komplext att bedriva och saluföra tjänster med syrabetning i större skala.

Alternativet är glasblästring som helt utesluter kemikalier. Restprodukten blir ett damm som är lätt att hantera och skicka till återvinningsföretag.

På Fyra ESS erbjuder vi flera metoder och varianter av industriell blästring. Där vi i en av våra hallar utför blästring med glas eller andra väldigt fina media för rengöring av ytor. Bland våra kunder finns producenter av maskiner och utrustning mot läkemedelsindustrin och även flygindustri.

Ju mer efterfrågan ökar och vi kan expandera vår blästerverksamhet så kan vi också utveckla prisbilden tillsammans med våra kunder på kort och lång sikt.

Vill ni veta mer om glasblästring och ytbehandling av stålkonstruktioner så kan ni kontakta oss på 0520-18000 och info@fyra-ess.se