Under sommar 2012 kommer ännu ett sjöfartens ståtliga verk få tillbaka puts och studs som år av sol och havsstänk tagit. Fyren Landsort i södra delen av stockholms skärgård kommer stå inplastad från mitten av Juni till mitten av september.

Fyren Landsort står på ön Öja, närmaste stad är Nynäshamn.

Fyra Ess kommer att restaurera puts och murbruk och ge grunden och fasaden en övergång så att den återställs i det skick man kan förvänta sig av ett minnesmärke som skall bevaras i ytterligare generationer.

Landsort är fortfarande i bruk detta blir något som våra medarbetare får ta hänsyn till i arbetet med fyren.

Man får jobba systematiskt och metodiskt.

Läs mer om Landsort på www.landsort.com