I all enkelhet så har naturen sin gilla gång och stålet rostar i samverkan mellan vatten och syre. Vårt svenska klimat är många gånger ogynnsamt för obehandlade stålkonstruktioner. Längre norrut så tenderar rosten att minska, då kustlandskapens påverkas av havsklimatet.

Angrepp av rost sker i två faser. Rödrost är det som man först ser på ytan, ljust rödbrunt och gör mindre åverkan på materialet. Genom enklare polering kan detta avlägsnas. Fas två innebär att det bildas gravrost. Denna går djupare ner i stålet, och har en mer mörkbrun färg. När stålets yta ansats av gravrost så får man ojämnheter och nedbrytningen av stålet har börjat. 

Målbilden för att bibehålla ursprungskvalité på konstruktioner av svartstål är att man har en solid och tät yta som inte låter fukt och syre tränga igenom, utan isolerar materialet.

En klassisk, tillika dyr och ovanlig idag, grind av smide, kan bestå i flera hundra år om den underhålls och har ett beständigt rostskydd. När vi får in projekt som dessa så blästrar vi rent ytorna, om det är nödvändigt för estetiken så kan vi spackla över ojämnheter som uppstått på grund av gravrost. Sedan grundmålar vi konstruktionen och ger den sedan ett genuint rostskydd och ny lyster med färg.