Vi vill gärna lyfta fram vår flexibilitet utan att göra för stora avsteg från vår kärnverksamhet.

Vår kärnverksamhet är industriellt rostskydd och ytbehandling. Vi hoppas att det både täcker in och avgränsar vårt erbjudande till marknaden på ett kommunikativt och rimligt sätt. Våra kunder vidimerar vår förmåga att vara lösningsorienterade och kvalitésäkra i våra leveranser genom att återkomma med nya uppdrag och projekt.

Vi vill ligga i framkant med vår kompetens och erfarenhet på marknaden och samarbeta med såväl leverantörer som beställare för att utveckla processer och produkter, för att skapa bättre affärer och hållbarhet.

Ett bildligt och bokstavligt exempel på vår variation blir att våra ytbehandlare på anläggningen kan gå från det ena måleriet och avslutat en rostskyddsmålning av en fyra ton tung filterkonstruktion till ett vattenkraftverk på förmiddagen, för att under eftermiddagen påbörja maskering och ytbehandling av en fyra hektogram tung detalj till en finmekanisk produktionsverkstad. Vår anläggning, utrustning och kompetens medger att vi med ett professionellt grepp klarar av ett brett spektrum av uppgifter inom just, industriellt rostskydd och ytbehandling.