Vi har historiskt sett varit med och tagit fram nya produkter tillsammans med våra kunder. Dels har vi kommit med feedback på de färger och beläggningar som vi använder, men också deltagit i framtagning av nya produkter i form av tester.

Vår målare Anders har tillsammans med en leverantör applicerat ytskydd på ett antal testplåtar som nu skall genomgå prover för att bekräfta beständigheten och kvalité.