När man kan ta på skillnaden, känna den så är den fantastisk. Det är extra tacksamt att ta före och efter bilder när det är vit färg med i bilden. Vi är klara med arbetet i det bakre schaktet i en av Olidans Generatorer.

Eric Hemlin som lett arbetet kunde lämna det bakre schaktet med ett rent protokoll. De hundraåriga nitarna och plåtarna var nu åter i ursprungskick, om än, inte bättre.