Vi har ett team som jobbar med rengöring av ytor generellt, det inkluderar klottersanering, fasadtvätt och rengöring av detaljer som skall ytbehandlas.

Vår mobila tvätt är smidig och det är lätt att ta sig fram till trånga gångar i bostadsområden och andra faciliteter.

Just nu är Vattenfall  i fas att renovera en generatorturbin i ett av bolagets vattenkraftsanläggningar. Mikael och Morgan tar sig an att rengöra delar av turbinen innan den går in på blästring och ytbehandling. Under drift så släpper lager, smörjanordningar och läckage ifrån sig ämnen som blir avlagringar som kräver en ganska omfattande process att få bort.

-”Det mobila rengöringssystemet, används och beställs flitigt av kommuner och företag för rengöring av fasader. Klotter är ett problem som kommer och går i vågor, och det gäller att vara snabb med åtgärder annars så tenderar klotter att generera mer klotter” säger Fredrik Sörensen, vår anläggningsansvarige i Trollhättan.