Under 2011 renoverade vi operatörshuset som finns uppe på svängbron i anslutning till gamla Nohabområdet idag Innovatum.

I fas 2 går vi an på själva konstruktionen. Bron är närmare 100 år och är fortfarande i bruk. Den används idag för tunga transporter till sluss och fallområdet. Klaffbron har en relativt låg begränsning och därför, när det krävs så kör man med lastbil över gods med den gamla svängbron.

Vi kommer blästra och rostskyddsmåla stålet i bron. Vi har vår mobila blästeranläggning på plats under arbetet.

Eftersom bron även under arbetets gång är tvungen att i nödfall vara tillgänglig för akuta transporter har vi varit tvungna att ta hänsyn till detta under arbetet. Vi kommer därför låta den inre ställningen gå på rälsen som går över bron. I en nöd situation kommer vi kunna rulla ut den och låta transporten gå igenom.