Året om har vi möjlighet att genomföra utomhus arbeten, i fält som man enkelt brukar säga. Med utgång från vår maskinpark i Trollhättan kan vi med lastbil transportera våra mobila anläggningar dit entreprenaden skall genomföras.
Det är givetvis ofta mer tacksamt att genomföra utomhus arbeten under den varmare delen av året både för medarbetarnas skull, men även för att kemikalierna i färger och ytbehandling ofta kräver vissa specifika temperaturer för att härda på rätt sätt.
Jobbar vi utomhus vintertid så paketerar vi in objekten i täta skydd, konstruerade av pressäningar och byggnadställningar. Sedan håller vi rätt temperatur med varmluftsfläktar. På så sätt kan vi året om genomföra våra entreprenader.