Vattenfall har låtit bygga en ny utskovslucka vid Vargöns kraftstation. Den väger tillsammans med sina axelarmar 90 ton. Luckan i sig är konstruerad i tre segment som var för sig väger 20 ton.

Dessa har vi under sommaren och hösten haft på vår anläggning för ytbehandling. Nu har de transporterats till Vargön och monterats till ett stycke.

 

Nu är vi på plats med personal och ytbehandlar skarvarna. Hela konstruktionen är idag täckt med ett stort byggtält. Detta för att uppfylla de miljökrav som ställs vid sådana här uppdrag. För att blästersanden inte skall försvinna ut i miljön har vi stora ventilationssystem som fångar upp partiklarna.

Eric Hemlin som är arbetsledare på plats och han är nöjd med hur arbetet flyter på. Vi kör värmen på max i tältet. Det är i och för sig inte för våran skull, utan för att färgen och spacklet skall torka enligt de föreskrifter som finns.