Samtidigt som projektledaren Eric Hemlin sköter framdriften av arbetet på plats nere i vattenvägarna på anläggningen för turbinen, ett arbete som innebär att förbättra och reparera betong och stålkonstruktioner, så ytbehandlar vi detaljer till turbinen i två av våra målarhallar.

I den mindre hallen så är man nu inne på sista strykningen med rostskydd av de förhållandevis stora detaljerna till turbinhuset.

Vår nyutexaminerade ytbehandlingsspecialist Ali står i den stora målarhallen och maskerar ledskenor inför en kommande blästring. Ledskenorna var redan på plats hos oss i höstas och genomgick ett par processteg, grovrengöring och en första blästring. Efter det så skickades skenorna till en mekanisk verkstad. Där svarvade man om lagerbanorna så dessa hamnade inom toleransen igen. Den ombearbetade ytan skall inte blästras, där av maskeringen.

 

-Detta har som många andra projekt åt Vattenfall varit spännande och det ena projektet är inte det andra likt, trots att det många gånger står ungefär samma rubrik i beställningen, säger Fredrik Sörensen.