Sedan en månad tillbaka har vi en nyanställd på Anläggningen, Axel Carlson. Han skolas nu in i yrket som ytbehandlare och det skall bli riktigt kul att få utvecklas med en ny kollega i hallarna säger Fredrik Sörensen, som är anläggningsansvarig.