Ytbehandling är ett ganska brett utryck och visar sig vid våra leveranser åt beställare

Diskussionen kring arbetsmiljö och säkerhet är ett ämne som berör och det är något som utvecklas och förbättras löpande, både kravmässigt men också praktiskt. Allt för att undvika tillbud och olyckor för medarbetare.

Den personliga utrustningens utformning är specifik från miljö och risk, och efterlevs noga på de flesta arbetsplatserna. I och med att man genomför inspektioner och revisioner så kontrollerar man att alla både har rätt utrustning men framför allt att man förstår risker och de krav som ställs.

Den mänskliga faktorn är alltid en risk, missförstånd och i värsta fall slarv kan medföra olyckliga konsekvenser för individer eller grupper på en arbetsplats. Den går inte att direkt att påverka, men att förebygga så långt det går för dagen.

Det man kan påverka direkt och förbättra är de fysiska åtgärderna på en arbetsplats. Skyltar, belysning och skydd, samt ökad möjlighet för personal att orientera sig vid en kris eller olycka.

På Fyra ESS har vi lång erfarenhet av att applicera hänvisningar, pilar, streck och text på väggar och golv med fluorescerande färgsystem. Tillsammans med beställaren kan vi säkerställa att vägen till nödutgångar är tydligt markerad på golvbeläggningar och exempelvis trappor och räcken.

Vår ytbehandlingsspecialist Anders skall idag belägga trappsteg och räcken med en fluorescerande färg på galvaniserade steg åt Vattenfall. Dessa kommer nytillverkade till oss, vi skapar förutsättningar för att färgen skall fästa, lägger en fluorescerande färg och sedan så lackar vi ytan så det får ett bra slitskydd.

– Sedan 1978 då vi själva startade vår verksamhet, 44 år sedan, så vi varit engagerade i arbetsmiljön och sett hur den förändrats stegvis åt det bättre i branschen. Då var det många gånger vilda västern vårdslöst uttryckt. Vi har alltid jobbat i miljöer där medarbetare har jobbat med stora risker, höga höjder, tunga lyft och nästan otillgängliga miljöer. Om man jämför både utrustning, kunskap och krav på utbildningar som finns idag så är vi väldigt stolta över att alltid ligga i framkant med vår verksamhet. En viktig del i detta arbete har varit vårt deltagande i uppstarten av branschorganisationen Auktorisation för rostsskyddsmålning, en organisation som är med och utvecklar och förbättrar förutsättningarna för företag och personal som jobbar med ytbehandling, säger Tom Sörensen

 

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att förbättra er arbetsmiljö genom proffsig ytbehandling kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se