Under hösten köpte vi detaljer till en ny fältdammsugare. Vi konstruerar och bygger mycket av vår utrustning själva. Vår bransch är väldigt smal och vi har utvecklat egna tekniker och kunskaper genom åren, vilket gör att vi inte hittar tillräckligt sofistikerad och flexibel utrustning som vi önskar på marknaden. Vi köper istället detaljer och tillbehör och bygger ihop våra egna blästrar, dammsugare och ventilationsenheter. På så sätt får vi mobila anläggningar med rätt kapacitet. Flexibla och dessutom hållbara.

Tidigare hade vi en egen lastbil för att ombesörja transporten till uppdragsplatserna, men har idag ett gott samarbete med logistikföretag som ger oss utmärkt service.

Eftersom vi själva byggt allt, så kan vi också, om det mot förmodan uppstår skador och fel, åtgärda detta själva säger Fredrik Sörensen som inprincip varit med och konturerat och byggt samtliga av de containrar och maskiner som vi använder i fält idag.