Vår ytbehandlare Axel, skall rengöra ett 20-tal huvudstora aluminumplåtar, äggformade och valsade med ett engelskt hjul, för att få en skålning så att den får ett djup.

Plåtarna är målade sedan innan och är inte mer än 1 mm tjocka. Därför krävs det att man är oerhört varsam när man blästrar. Är man det minsta ouppmärksam så riskerar man att få för mycket anslag på en och samma punkt och då slår sig plåten och tappar därvid sin ursprungliga form.

När man väl hittat en teknik som håller, så är det bara att metodiskt och fokuserat ta detalj för detalj. 

Glasblästern är till skillnad från den mer,för oss konventionella sandblästern, mer skonsam mot godset man bearbetar.

Ingår blästring i någon av era processer eller tillverkningsflöden för enskilda detaljer eller projekt och vill ha mer information av oss kring offert eller hantering, kontakta oss på info@fyra-ess.se eller ring på 0520-18000