Genom åren har vi statistiskt lärt oss rytmen i våra orderböcker. Det går på ett ungefär ta fram prognoser för beställarnas aktiviteter både inom nyproduktion samt renoveringar och underhåll. Det vi inte kan se i förväg är den exakta omfattningen eller vilka typer produkter och projekt som kommer. Utmärkande för höstens uppdrag har varit stora kvantiteter av detaljer som skall hanteras i våra processer. Vi kan inte definiera normen egentligen, men 1-5 i antal är ingenting som sticker ut på anläggningen.

Efter semestern hade vi en order som omfattade 350 stolpar och lika många staketsektioner som skulle ytbehandlas.

På väg in i ytbehandlingsprocessen har vi nu 101 silfilter åt en elkraftverk åt Vattenfall. Dessa är monterade under havsvatten ytan och silar bort partiklar och andra organismer så som musslor och andra havskreatur innan man brukar vattnet som kylmedia.

Med sådana här stort antal detaljer på samma gång så blir det alltid en utmaning att hitta ett bra flöde genom ytbehandlingsprocessen, säger Fredrik Sörensen, anläggningsansvarig i Trollhättan. Vi har alla förutsättningar att genomföra projektet på ett effektivt sätt, men det kräver lite erfarenhet och planering för att få det optimerat.

Har ni frågor om blästring och rostskyddsmålning för industri och anläggningar så kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se