Vi hanterar årligen detaljer av vitt skilda karaktär. Man kan kategorisera dem som stora eller små, lätta eller tunga. I förlängningen innebär det att det finns små men tunga konstruktioner, och stora men förhållandevis lätta.

Varje enskild detalj kräver sin unika hantering. Det är mer undantag än regel att man med handkraft kan hantera och flytta objekten. 

Därför krävs det utbildningar i tunga lyft, truckkörning och även dokumenterad kunskap vid hantering av traverser. Först och främst för alla medarbetares säkerhet, och även en säker hantering i projekten så vi inte åsamkar kundernas detaljer hanteringsskador.

·        ”Just nu håller vi på att blästra ett tryckrör för provkörning av jetmotorer. Det mäter totalt 15 meter och vår blästerhall är 15 meter så det är precis att den går in utan problem, men det kräver tålamod och kunskap att flytta och hantera detaljen.” säger Fredrik Sörensen