Siemens är en stor producent av bland annat gasturbiner till energi och elkraftverk som levereras över hela världen. Dessa har flera komplexa komponenter som tillsammans utgör fantastiska maskiner. Dessa består av både fasta och rörliga delar som skall samverka.

Nu har vi en detalj i vår blästerbox som ingår i luft- och bränsleflödessystem i turbinen. Den har närmare 1000 mindre håligheter som skall täppas igen innan bearbetningen samt ytterligare ett stort antal hål med lite större diameter.

Ytan har vid ankomst till oss två lager med coating som ger det redan imponerande stålet i konstruktionen ytterligare beständighet mot den värme som uppstår i motorn.

Denna blästras av centimeter för centimeter av våra blästeroperatörer. Detta sker i ett nedsläckt arbetsrum så man sedan med ultraviolett ljus får optimal arbetsbelysning i den stora dammutveckling som sker i samband med blästringen.

Vi utför löpande blästerarbeten mot olika kundkategorier, stålkonstruktörer av olika slag, flygindustri och fastigheter.

För mer information kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller mail info@fyra-ess.se