Förarbetet är a och o för framgångsrik ytbehandling, det är vår devis när vi tar oss an projekt, konstruktioner och detaljer. I samråd med kunden och ställda krav så bygger vi upp ett färgsystem som ger bästa möjliga hållbarhet och skydd.

Innan någon form av ytskydd appliceras så måste ytan vara ren från smuts och fett, och vi måste även säkerställa vidhäftningsförmågan hos den aktuella ytan. Det går att kategorisera ytor ganska tydligt, trä, metall, plast och därvid flera andra material. Sedan så har respektive material flera olika förutsättningar för målning.

Trä kan vara behandlat eller obehandlat, plaster finns i oändligt många varianter, det samma gäller metall.

Det är viktigt för oss att vi kan kommunicera med kunden, vilka faktorer som gäller vid start av projektet för, vi tillsammans skall kunna uppnå förväntat resultat, det vill säga att man lever upp till de ställda krav som ställs vid leverans.

När vi skall ytbehandla och rostskyddsmåla detaljer som innan de kommer till oss har passerat operationer med skärande bearbetning, svarvning eller fräsning, så är det lämpligt att man blästrar den blanka ytan. Detta har samma effekt som när man ruggar ytan med sandpapper. Fördelen med blästring är att det går snabbare och ger ett mer heltäckande resultat, därmed också bättre vidhäftning.

Vi ser en möjlighet att löpande utveckla relationerna med våra kunder genom att tillföra kunskap kring ytbehandling på kort och långsikt. Gör man rätt från början håller rostskyddet längre, renovering och underhållscyklerna längre och medför lägre kostnader.

För frågor kring rostskydd och ytbehandling så får ni gärna kontakta oss på info@fyra-ess.se eller ringa på 0520-18000