Löpande underhåll och lång erfarenhet skapar hållbarhet i dubbelbemärkelse på vår anläggning.

Att marknadsföra och saluföra entreprenader inom blästring kräver ett stort kunnande inom ramen för genomförande, både ur ett kvalité och miljöperspektiv.

Våra medarbetare som är operativa i blästerhallarna, eller ute i fält har både erfarenhet och kunskap hur man etablerar, aktivt blästrar och avetablerar utan att lämna några rester eller spår i miljön.

Foto på en stålkonstruktion innan vi tänt lamporna i den stora blästerhallen.

Vår ytbehandlare Axel rengör under förmiddagen delar av luftfiltersystemet till vår stora blästerhall. Förutom att dammet från sanden eller blästermediat sätter igen luftgångar och raster så slits även allt material ned över tid, snabbare än i många andra sammanhang på vår anläggning.

På mer eller mindre all utrustning som finns i anslutning till blästern så ser man tydliga spår på slitage och angrepp på ytorna. Bland de material vi använder finns stål, gummi och betong, samtliga ytor tar efter ett tag skada av det kraftfulla tryck som blästermaskinerna jobbar med.

För att säkerställa att inga oönskade partiklar från blästringsarbetet hamnar i miljön har vi ett frånluftsfilter som renar luften innan den går vidare ut genom ventilationen, samt att allt begagnat blästermedia samlas upp och transporteras till återvinningsstationer för miljöfarligt avfall.

En viktig framgångsfaktor för vår verksamhet är kunskapen och erfarenheten som ligger till grund för våra service och underhållsrutiner. Det gör att vi kan erbjuda en driftsäker produktion med kostnadseffektiv drift på kort och långsikt. Med andra ord, våra maskiner håller längre och vi har minimerat omsättning på utrustning och påverkan på miljön.

Vill ni veta mer om industriell ytbehandling så kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se