Med några kvadratmeter per år kan man säga att vår anläggning i Trollhättan växer. Vi äger själva fastigheterna som företaget huserar i. Det möjliggör snabba och effektiva förändringar och ombyggnationer efter behov. Det har inprincip inneburit att vi kunnat bygga om och förlänga hallarna efter de projekt som vi lagt anbud på.

Vår största blästerhall mäter 6x17 meter. I den kan vi köra allt från hela containrar till mekaniska detaljer. Anläggningen är miljöanpassad och säkerhetsklassad för både människa och miljö. All kontaminerad blästermedia tas om hand och skickas för vidare hantering av återvinningsföretag.

Läs mer om vår anläggning på vår undersida https://www.fyra-ess.se/blastrings-och-malningsanlaggning/