Under våren kommer vi att renovera båt- och mastkranar som idag står uppställda i
Björlandakile och på Saltholmen. Vi kommer att montera ner och frakta hem ett par av
dem till verkstaden i Trollhättan, medan den större kranen för båtlyft i Björlandakile
kommer att täckas in och renoveras på plats i småbåtshamnen.