Vi är vana med att räkna och ta allsköns olika jobb i anläggningen. Till vanligheten, även om det är det är udda detaljer så kommer mycker arbeten från kraftstationer och elförsörjningsanläggningar. Till ovanligheterna skulle vi därför kunna räkna klädinsamlingsskåp. De står ute i ur och skur och måste rent logiskt påverkas av de yttre omständigheterna de också.

Oavsett detalj eller arbete så är proceduren den samma. Vi rengör, blästrar, rostskyddsmålar och målar. Allt efter kundens krav och önskemål och våra egna kvalitetskrav, vi lämnar inga ytor åt slumpen.