Senast vi hade ett stort projekt där vi hade som uppdrag att ge stora mängder träpanel ett föråldrat och väderbitet attribut, var i samband med att man byggde kulisser till inspelningen av filmerna om Tempelriddaren Arn och hans liv.

Då arbetade vi nästan i en månad med att blästrade olika trädetaljer som vi sedan ytbehandlade med järnvitriol och tjära och sedan bränna för att ge ett autentisk utseende och känsla.

Den här gången är det också underhållning, fast mer direkt. Robert och hans kollegor har blästrat delar av ett nybyggt piratland på Daftöland utanför Strömstad. 

Genom att blästra träplankorna så får man fram åderstrukturen på ett vackert sätt. Sedan kan detta behandlas för att ytterligare förstärka känslan av trä. För det är det som sker, trädet träder fram och blir mer närvarande.

Vi uppskattar dessa uppdrag, de sätter våra förmågor på prov och vårt hantverk kommer till känna. Samtidigt så är det kul med variation, och vädret var med oss hela veckan.