För att få jobba med blästring hos oss, ställer vi 3 grundkrav på våra medarbetare.

1. De skall i alla tänkbara scenarion sätta sin egen och sina kollegors säkerhet och hälsa framför risk för tillbud och olycksfall, framför projektets genomförande.

2. De skall ha en hög kunskapsnivå och medvetande nivå om de risker som ytbehandlingsarbetet innebär. Både partiklar i luften vid blästring och giftiga ånger i samband med applicering av färg. Kravet på rätt utrustning och hantering av den kräver utbildningar och vi försöker alltid hitta det bästa alternativet gällande skyddsutrustning.

3. De skall vara nogranna och förstå de krav och specifikationer som ställs vid varje enskilt projekt.