Första delen i vårt uppdrag åt bostadsrättsföreningen i Götalunden är att vi skall restaurera stålräcken runt omkring byggnaderna. Dessa har fått bekänna färg under åren som gått och har tappat en del av sitt rostskydd så att det här och var träder fram korrosion.

 

Samtidigt så har vi påbörjat nästa del av uppdraget vilket består i att ytbehandla skorsten och ventilationshus på taket av byggnaderna. Vi har ett team som jobbar stegvis uppe på taket med rengöring och grundarbetet för att sedan kunna lägga på ett nytt rostskyddslager.

Samtliga anställda som ingår i teamet har genomgått kurser i arbetet på hög höjd och säkerhetsselar och skyddsutrustning gås noga igenom innan de beträder taket.