Blästringsanläggning

Produktionsportar

Det finns tillgång till lyftmöjligheter såsom traverser, truckar, teleskoplastare.
Alla produktionsportar finns under skärmtak 12 * 40 m.

Tvätthall och tvättplatta

Tvättplatta 5 * 12 m
Dörr 3,5 * 4 m
Hall 11 * 7 m
Alla produktionhallar finns under skärmtak.

Blästerhall

Blästerhall där vi utför fristråleblästring med stål, grit, glas eller valfritt medel.

Dörr 5 * 5 m.
Hall 13 * 6 m.

Glasbläster

Dörr 2,4 * 2,2 m.
Hallens mått: bredd 2,4 m, höjd 2,2 m, längd 5,4 m.

Glasbläster

Vi har en anläggning för glasblästring.
Idag har vi kunder allt från läkemedelsindustrin till flygtillverkningsindustrin.

Glasblästringen är mer skonsam mot materialet jämnfört med vanlig sandblästring, vilket medför att man kan blästra tunnare ytor, som många gånger har större krav i toleransriktighet, det vill säga att materialet inte påverkas i någon större grad, mer än att man rengör ytskiktet.

Glasblästring är ett alternativ till betning för att få bort blånad efter svetsning.
Det blir ett första steg för att förhindra korrosion som kan uppstå efter svets.

Även kosmetiskt så kan man använda glasblästern för att få en matt och stilren yta.